Ikon för Rikstermbanken

hypervolemi

svensk term: hypervolemi
definition:

ökad blodvolym

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008