Ikon för Rikstermbanken

hyperplasi

svensk term: hyperplasi
förklaring:

När antalet celler börjar öka i antal i en vävnad. Kan vara både naturlig, som exempelvis när bröstkörtlarna börjar tillväxa hos en kvinna i puberteten, men också sjuklig. Exempel på en sjuklig hyperplasi är när prostatan förstoras hos män.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008