Ikon för Rikstermbanken

hyperparatyreoidism

svenska termer: hyperparatyreoidism
HPT
definition:

sjukdomstillstånd där bisköldkörtlarna producerar för mycket s.k. paratyreoideahormon

anmärkning:

Dessa hormoner reglerar kalciumnivåerna i blodet, och en hög produktion av hormonerna leder till högre kalciumhalt i blodet. Detta ger i sin tur upphov till trötthet, förstoppning och nervositet. Hyperparatyreoidism kan bl.a. orsakas av en tumör i bisköldkörtlarna.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008