Ikon för Rikstermbanken

hypernatremi

svensk term: hypernatremi
definition:

tillstånd med hög natriumhalt i blodplasman

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008