Ikon för Rikstermbanken

hyperkeratos

svensk term: hyperkeratos
förklaring:

När det yttersta hudlagret, hornlagret, blivit förtjockat.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008