Ikon för Rikstermbanken

hyperkapni

svensk term: hyperkapni
definition:

onormalt hög halt koldioxid i blodet

anmärkning:

Koldioxid är en naturlig produkt av kroppens metabolism och avges normalt i lungorna. Orsaker till hyperkapni kan vara lungsjukdom eller inandning av koldioxid.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008