Ikon för Rikstermbanken

hyperkalciuri

svensk term: hyperkalciuri
definition:

hög kalciumhalt i urinen

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008