Ikon för Rikstermbanken

hyperkalcemi

svensk term: hyperkalcemi
definition:

onormalt hög nivå av kalcium i blodet

anmärkning:

Kan ha flera orsaker, bl.a. tumörer i skelettet samt högt D-vitaminintag.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008