Ikon för Rikstermbanken

hydrogenperoxid

svenska termer: hydrogenperoxid
väteperoxid
förklaring:

Inom sjukvården används väteperoxid framförallt i bakteriedödande krämer och lösningar. Väteperoxid i hög koncentration är frätande. När väteperoxid bryts ned bildas syre och vatten.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008