Ikon för Rikstermbanken

hudatrofi

svensk term: hudatrofi
förklaring:

Hudatrofi betyder att huden förtvinar. Tydligt tecken är att huden blir tunn och skör.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008