Ikon för Rikstermbanken

hornlager

svensk term: hornlager
definition:

hudens översta lager som består av tätt packade, döda hudceller

anmärkning:

Hornlagrets uppgift är att skydda kroppen mot mekanisk skada, kemiska ämnen och mikroorganismer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008