Ikon för Rikstermbanken

homozygot

svensk term: homozygot
förklaring:

Genetiskt begrepp som innebär förekomst av två lika varianter (alleler) av en gen på motsvarande läge i de båda kromosomerna i ett kromosompar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008