Ikon för Rikstermbanken

hjärtminutvolym

svenska termer: hjärtminutvolym
minutvolym
definition:

den volym blod som hjärtat pumpar ut under en minut

anmärkning:

Vid normal puls (ca 70 slag/minut) samt om man har ett normalstort hjärta, blir hjärtminutvolymen ungefär 5 liter.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008