Ikon för Rikstermbanken

hjärtkateterisering

svensk term: hjärtkateterisering
förklaring:

Innebär att ett plaströr förs in i hjärtat via blodkärl. Genom plaströret kommer man åt hjärtats inre och kan få information om blodtryck inuti hjärtat, ta blodprover för mätning av blodets syre- och koldioxidhalt, analysera hjärtats minutvolym samt tillföra röntgenkontrastmedel för att åskådliggöra hjärtats uppbyggnad och funktion.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008