Ikon för Rikstermbanken

histoplasmos

svensk term: histoplasmos
definition:

svampinfektion som orsakas av Histoplasma capsulatum

anmärkning:

Svampsporer finns bland annat i fågelavföring och jord och sprids till människan via inandning. Inandning av sporer leder till infektion i lymfkörtlar och i allvarligare fall lunginflammation. Infektionen läker ofta ut av sig själv men hos personer med nedsatt immunförsvar kan den bli kronisk och sprida sig till fler av kroppens organ.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008