Ikon för Rikstermbanken

histokemi

svenska termer: histokemi
vävnadskemi
definition:

metod för att identifiera och bestämma halter av olika ämnen i olika vävnader

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008