Ikon för Rikstermbanken

histaminerg receptor

svenska termer: histaminerg receptor
H₁-receptor
definition:

receptor, dvs. kemisk struktur i cellernas membran, som reagerar på ämnet histamin

anmärkning:

Det finns tre olika typer av histaminerga receptorer: H₁, H₂, samt H₃. Vissa läkemedel kan blockera en eller flera av dessa receptorer. Sådana läkemedel används vid behandling av allergier (antihistaminer) och magsår.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008