Ikon för Rikstermbanken

hiatusbråck

svenska termer: hiatusbråck
diafragmabråck
mellangärdesbråck
definition:

uppträngande av maginnehåll i brösthålan

anmärkning:

Uppkommer då övre magmunnen inte kan hålla tätt på grund av att musklerna i mellangärdet är förslappade.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008