Ikon för Rikstermbanken

hiatus

svensk term: hiatus
användningsområde: inom anatomin
definition:

öppning i skelett eller i kroppens mjukdelar

anmärkning:

Benämns ofta med namn som beskriver var gapet finns, till exempel hiatus aorticus som betyder öppningen för aorta i mellangärdet.

Hiatus = gap, klyfta eller glipa.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008