Ikon för Rikstermbanken

heterozygot

svensk term: heterozygot
förklaring:

Om man är heterozygot för en viss ärftlig egenskap, t.ex. en sjukdom, finns arvsanlaget endast i den ena av kromosomparet och sjukdomen behöver därmed inte nödvändigtvis bryta ut.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008