Ikon för Rikstermbanken

hepatomegali

svenska termer: hepatomegali
leverförstoring
förklaring:

Kan orsakas av en rad olika tillstånd, t.ex. virusinfektion, förgiftning, alkoholmissbruk och tumörsjukdom. Leverförstoring är symtom på bakomliggande leversjukdom och kan gå tillbaka om sjukdomen läker ut eller efter behandling.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008