Ikon för Rikstermbanken

hemostas

svensk term: hemostas
förklaring:

Hemostas betyder blodstopp. Med detta menas det komplicerade system som kroppen använder sig av för att stoppa en blödning. Det består bl.a. av en rad ämnen som via kedjereaktioner ser till att blodet koagulerar på rätt plats vid rätt tidpunkt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008