Ikon för Rikstermbanken

hemosiderin

svensk term: hemosiderin
definition:

avlagringar av olösligt järn i kroppen som kan orsaka organskador

anmärkning:

Uppstår oftast till följd av blödningar i organ, då röda blodkroppar frisätts och bryts ned, varpå hemosiderin bildas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008