Ikon för Rikstermbanken

hemorragi

svensk term: hemorragi
definition:

blödning, som uppstått pga. ett brustet blodkärl

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008