Ikon för Rikstermbanken

hemolytiskt uremiskt syndrom

svensk term: hemolytiskt uremiskt syndrom
förklaring:

En sjukdom som vanligen beror på en infektion av enterohemorragiska E. coli (EHEC) och kännetecknas av de tre komponenterna akut njursvikt, mikroangiopatisk hemolytisk anemi och lågt antal trombocyter

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008