Ikon för Rikstermbanken

hemodynamik

svensk term: hemodynamik
förklaring:

Beskriver hur variationer i blodtryck och blodflöde hänger samman med hjärtats pumparbete och därmed påverkar blodets cirkulation i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008