Ikon för Rikstermbanken

hemodialysvätska

svensk term: hemodialysvätska
definition:

vätska som används vid rening av blodet

anmärkning:

Hemodialysvätskor innehåller olika salter som motsvarar den elektrolytsammansättning som finns i blodet, dessa egenskaper hos hemodialysvätskan gör att blodet renas. En hemodialysvätska tillverkas genom utspädning av hemodialyskoncentrat med vatten.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008