Ikon för Rikstermbanken

hematuri

svensk term: hematuri
definition:

blod i urinen

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008