Ikon för Rikstermbanken

hematokrit

svenska termer: hematokrit
EVF
erytrocytvolymfraktion
definition:

andelen röda blodkroppar i blodet

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008