Ikon för Rikstermbanken

hartskloroform

svensk term: hartskloroform
förklaring:

Hartskloroform består av harts och kloroform och används när en tand ska fyllas ut med guttaperka. För att guttaperka ska mjukna och flyta ut och fylla tanden används kemiska lösningsmedel som kloroform. Harts fungerar som lim mellan guttaperka och tanden.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008