Ikon för Rikstermbanken

haloperidol

svensk term: haloperidol
förklaring:

Aktiv substans i läkemedel som används bland annat vid behandling av schizofreni och olika former av psykoser.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008