Ikon för Rikstermbanken

hCG

svenska termer: hCG
humant koriongonadotropin
definition:

hormon som börjar tillverkas vid graviditet av cellerna som utgör förstadiet till moderkakan

anmärkning:

Hormonet går att mäta relativt tidigt, varför det används till graviditetstester.

engelska termer: human chorion-gonadotropin
hCG
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008