Ikon för Rikstermbanken

guanylatcyklas

svensk term: guanylatcyklas
förklaring:

Guanylatcyklas är ett s.k. enzym. Det omvandlar ämnet GTP (guanosintrifosfat) till cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat). cGMP är ett ämne som är inblandat i regleringen av icke viljestyrda muskler. Dessa muskler förekommer bl.a. i blodkärl, tarmar och luftrör.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008