Ikon för Rikstermbanken

guanin

svensk term: guanin
beteckning/formel: G
förklaring:

Guanin är en molekyl som ingår i DNA och RNA. Den förkortas med G, och sitter i DNA parvis ihop med C, cytosin.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008