Ikon för Rikstermbanken

granulom

svensk term: granulom
definition:

tumör eller svullnad som har ett kornigt utseende, eller som består av kornig vävnad

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008