Ikon för Rikstermbanken

granulocytopeni

svensk term: granulocytopeni
definition:

brist på granulocyt

anmärkning:

Granulocyter utgör en viktig del i kroppens försvar mot infektioner, varför man vid granulocytopeni blir infektionskänslig. Orsaken är ofta att benmärgen, där kroppen producerar granulocyterna, är skadad.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008