Ikon för Rikstermbanken

grampositiv

svensk term: grampositiv
förklaring:

En egenskap hos en bakterie som anger att den tillhör en viss grupp av bakterier. Det finns en metod som heter Grams färgning som delar in bakterier i gramnegativa och grampositiva beroende på hur deras cellväggar är uppbyggda. Detta har betydelse för vilka antibiotika som bakterien är känslig för.

Pneumokocker är ett exempel på grampositiva bakterier.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008