Ikon för Rikstermbanken

graft versus host disease

svensk term: graft versus host disease
definition:

biverkan som kan uppstå i samband med benmärgstransplantation

anmärkning:

Sjukdomen innebär att donatorceller som ska göra patienten frisk, istället attackerar mottagarens celler. Sjukdomen kan drabba olika delar av kroppen men vanligt är att hud, ögon och mag–tarmkanalen påverkas. Tillståndet kan vara livshotande.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008