Ikon för Rikstermbanken

gonorré

svensk term: gonorré
definition:

sexuellt överförbar sjukdom, som ger upphov till sveda och flytningar från urinröret

anmärkning:

Sjukdomen orsakas av gonokocker och en allvarlig infektion kan sprida sig och ge upphov till blodförgiftning hos den drabbade. Diagnos ställs genom odling och gonorré kan behandlas med antibiotika.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008