Ikon för Rikstermbanken

gomspalt

svensk term: gomspalt
definition:

medfödd missbildning som uppstår när fostrets gom inte växer samman korrekt i fosterutvecklingen

anmärkning:

Allvarlighetsgraden av gomspalt kan variera beroende om det drabbar mjuka och/eller den hårda gommen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008