Ikon för Rikstermbanken

glukuronid

svensk term: glukuronid
definition:

ämne som kopplats till glukuronsyra för att lättare kunna utsöndras via gallan eller njurarna

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008