Ikon för Rikstermbanken

glukosuri

svensk term: glukosuri
definition:

glukos i urinen

anmärkning:

Glukos finns normalt i mycket låg halt i urinen, men halten ökar kraftigt vid vissa sjukdomstillstånd t.ex. diabetes mellitus och njurskador.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008