Ikon för Rikstermbanken

glukoneogenes

svensk term: glukoneogenes
definition:

nybildning av sockerarten glukos från aminosyror i kroppen

anmärkning:

En process som sker i levern, då glukosnivån i blodet blir för låg.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008