Ikon för Rikstermbanken

glomerulusfiltration

svensk term: glomerulusfiltration
definition:

den process i njurarna där blodplasma filtreras till primärurin

anmärkning:

Sker i ett särskilt kärlnystan i njurarna kallat glomeruli. GFR, glomerulär filtrationshastighet, är ett vanligt mått på njurfunktion.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008