Ikon för Rikstermbanken

glomerulär filtrationshastighet

svenska termer: glomerulär filtrationshastighet
GFR
förklaring:

Hur mycket av blodet som filtreras i njuren under en tid. Mäts vanligtvis i liter per timme eller ml per minut. GFR används för att mäta njurfunktionen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008