Ikon för Rikstermbanken

glatt muskulatur

svenska termer: glatt muskulatur
glatt muskel
förklaring:

Glatt muskulatur finns bl.a. i kärl-, mag-, tarm-, luftrörsväggar samt ögat. Regleringen av dessa muskler är inte viljestyrd utan sker automatiskt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008