Ikon för Rikstermbanken

giardiasis

svenska termer: giardiasis
giardiainfektion
definition:

tarmsjukdom som orsakas av parasiten Giardia intestinalis

anmärkning:

Parasiten infekterar tunntarmen och orsakar diarré och magkramper. Sjukdomen sprids via förorenat vatten, livsmedel och kan även smitta från person till person.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008