Ikon för Rikstermbanken

genamplifiering

svensk term: genamplifiering
förklaring:

Genamplifiering innebär att det finns mer än en uppsättning av en gen, som kodar för ett visst protein. Detta fenomen kan t.ex. uppkomma i bröstcancerceller, där cellerna ofta producerar mer av proteinet HER-2 än friska celler.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008