Ikon för Rikstermbanken

gastroesofageal refluxsjukdom

svenska termer: gastroesofageal refluxsjukdom
GERD
definition:

uppstötningar av magsyra och maginnehåll från magsäcken till matstrupen

anmärkning:

Uppstötningarna återkommer flera gånger i veckan och påverkar tillvaron hos patienten märkvärt. Övriga symtom på sjukdomen kan vara magsmärtor, rethosta, känslan av en klump i bröstet. Illamående och nattlig hosta som liknar astma kan också förekomma. Det finns flera orsaker till sjukdomen. Den vanligaste är att nedre slutarmuskeln slappnar av för länge och då tillåter maginnehållet att tränga tillbaka upp i matstrupen. Det kan också bero på minskad salivutsöndring och att nedre slutarmuskeln håller inte tätt. För de flesta är gastroesofageal refluxsjukdom ett kroniskt tillstånd.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008