Ikon för Rikstermbanken

gasgangrän

svensk term: gasgangrän
definition:

utveckling av gasblåsor i döende vävnad på huden

anmärkning:

Tillståndet beror på ett angrepp av bakterier, oftast Clostridium perfringens.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008